fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI (ważna do 31.12.2022)

Strona główna POLITYKA PRYWATNOŚCI (ważna do 31.12.2022)

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

data publikacji – 29.05.2018 r.

data aktualizacji – 04.12.2022 r.

Dobrze Cię tu widzieć!

Traktuję Twoje dane oraz ich ochronę odpowiedzialnie i poważnie. Bardzo proszę o zapoznanie się z przygotowanym dla Ciebie dokumentem. Są w nim zawarte zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Moja działalność będzie się rozwijać. Razem z nią rozwijać się będzie ta strona internetowa oraz dokument, który właśnie czytasz. Wobec powyższego zachęcam Cię do zaglądania do tej zakładki regularnie!

Dla Twojej wygody na początku dokumentu podaję informację o aktualizacji polityki prywatności i plików cookies.

PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. Administratorem danych jest Katarzyna Wojnowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BEZBEZ STUDIO Katarzyna Wojnowska, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Legionowie, przy ulicy Gen. Bolesława Roi 14/43, NIP 5361730768, REGON 523658000.
 2. Z administratorem możesz się skontaktować, pisząc na adres e-mail: kontakt@bezbez.pl
 3. Pamiętaj, że kontaktując się ze mną poprzez pocztę e-mail, formularz kontaktowy, zostawiając komentarz pod wybranym wpisem lub zapisując się do newslettera, przekazujesz mi swoje dane osobowe, na przykład imię oraz adres poczty e-mail.
 4. Zapewniam, że dokładam wszelkiej staranności, aby przekazane dane były bezpieczne.
 5. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców, gwarantuję, że świadomie dobieram podmioty, z którymi współpracuję, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych mi danych.

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY

 1. Korzystanie z tej strony internetowej jest dobrowolne. Nie jesteś w żaden sposób zmuszana/zmuszany do przekazania danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się ze mną za pośrednictwem poczty e‑mail, zostawienia komentarza lub zapisu do newslettera.
 2. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części wskazuję dokładnie, jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Ciebie znaczenie.
 3. Korzystam z narzędzi analitycznych, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin tej strony, np. czasu spędzonego na stronie lub wyświetlonych zakładek. Szczegóły znajdziesz w tym dokumencie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wiem, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mam także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet.
 2. Dokładam jednak wszelkich starań, aby zapewnić właściwy sposób ochrony Twoich danych.
 3. Już na tym etapie chcę Cię poinformować, że nie wszystkie uprawnienia będą Ci przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Nie wynika to z mojej złej woli, lecz z natury przepisów prawa.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane przez Ciebie mogą być przetwarzane w niżej wskazanych celach i na następujących podstawach prawnych:

CEL

PODSTAWA PRZETWARZANIA I INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

Obsługa poczty

Wysyłając wiadomość, przekazujesz adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane są wówczas przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Pamiętaj, proszę, że Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO

Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mojego, jako administratora tej strony, prawnie uzasadnionego interesu.

Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej

W tym wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Wykorzystanie plików cookies na stronie

Podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda, która jest udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej.

Analityka, remarketing i śledzenie konwersji

Podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda, wyrażona w formularzu, który pokazuje się  w postaci wyskakującego okienka/ paska nowym użytkownikom po wejściu na stronę.

Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach, np. na Facebooku

Podstawą przetwarzania jest uprawnienie mnie, jako administratora Twoich danych, realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora oraz Twoja zgoda w przypadku np. dołączenia do grupy na Facebooku.

Archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów

Jest to prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Księgowy/ rachunkowy
Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, realizowany w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonujemy rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wysłanie newslettera

W celu wysłania newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli zgody udzielonej tuż przed zapisaniem się do newslettera oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego, kierowanego do Ciebie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mojego, jako administratora, prawnie uzasadnionego interesu.

Zarządzanie kontem i rejestracja użytkownika

Poprzez założenie konta podajesz swoje dane, tj.: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Cele przetwarzania: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienie faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także cele archiwalne i statystyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.

Złożenie zamówienia i wykonanie umowy sprzedaży/ udostępnienia treści cyfrowej

Poprzez złożenie zamówienia podajesz dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: Twoje imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane mi w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.

W przypadku danych o zamówieniach niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać, np. nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych na fakturach. Więcej o swoich prawach przeczytasz w dalszej części tego dokumentu.

Realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.

W przypadku danych przekazanych w procesie złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać zawsze i w każdych warunkach.

TWOJE PRAWA

 1. RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona polityka prywatności, którą właśnie czytasz.
 • Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli ja, jako administrator Twoich danych, otrzymam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie, jako administrator danych, mam wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się ode mnie, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez mnie upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.
 • Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
 • Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Pamiętaj, proszę, że nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdym wypadku. Nie jest to przejaw złej woli, a natura przepisów prawa.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem platformy oraz sprzedażą produktów elektronicznych.
 2. Zapewniam jednak, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam, i zawsze kieruję się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.
 3. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Meta Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informuję Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 4. Celem uporządkowania podmiotów, z których usług stale korzystam, zostały one podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  a) Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:
 • Mad Ventures Patryk Kozioł, ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 538 175 39 91, REGON 142506494 – świadczący usługi na serwisie HashMagnet w celu utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, przechowywania danych osobowych na serwerze oraz korzystania z poczty elektronicznej; oferuje wsparcie techniczne i administracyjne w zakresie prowadzenia strony internetowej, sklepu online, obsługi serwera i poczty e-mail;
 • HashMagnet szybkie płatności (dane jw.), we współpracy z BlueMedia S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w KRS pod nr  0000320590, o kapitale zakładowy: 2 205 500 PLN (w całości wpłacony), NIP: 585-13-51-185, wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych: IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych: RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych: RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych: 11050) – platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;
 • IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241 G, 52-234 Wrocław, NIP 898-16-47-572, REGON: 931082394, Nr KRS: 0000281947 – firma wykonująca usługi księgowania w celu wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę i produkt, zrealizowania płatności oraz prowadzenia rozliczeń księgowych;
 • MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – w celu wysłania korespondencji e-mail (newsletter) do osób, które uprzednio zapisały się na listę e-mail;
 • Piwik PRO SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, Polska, KRS 0000615871, NIP 9542682325, Regon 241234369 – platforma dostarczająca narzędzia analityczne, marketingowe i do zarządzania zgodami dotyczącymi prywatności.
  b) Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:
  • YouTube by Google LLC – osadzanie materiałów audiowizualnych lub linków do nich na moich stronach i produktach;
  1. W ramach prowadzonej przez administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:
  1. W ramach prowadzonej przez administratora działalności na stronie i fanpage’ach w serwisach społecznościowych mogą pojawiać się linki kierujące do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada za treści na nich przedstawione oraz nie dysponuje informacjami na temat gromadzonych przez nie danych i o sposobie ich przetwarzania. Rekomenduję zapoznanie się z polityką prywatności i regulaminem każdego z odwiedzanych serwisów. Na tej stronie i w moich fanpage’ach możesz znaleźć linki do takich serwisów jak:
  • BuyCoffee – klikając w baner z napisem „Postaw mi kawę” zostajesz przekierowany do serwisu pośredniczącego w udzielaniu wsparcia twórcom internetowym. Zapoznaj się z jego polityką prywatności: https://buycoffee.to/privacy-policy oraz regulaminem: https://buycoffee.to/rules
  • Linktree – jeśli klikniesz link znajdujący się w moim profilu na Instagramie, zostaniesz przekierowany do serwisu, którego używam do dzielenia się z Tobą przydatnymi linkami do mojego bloga i sklepu. Zapoznaj się z polityką prywatności serwisu: https://linktr.ee/s/privacy/ i informacją na temat używanych plików cookies: https://linktr.ee/s/about/cookie-notice/

  PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

  1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.
  2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe.
  4. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies własne”, które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies zewnętrzne”).
  5. Pamiętaj, proszę, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia. Może się to jednak wiązać z brakiem pełnej funkcjonalności strony i dostępu do niektórych usług.
  6. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:
  • wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube;
  • narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Piwik PRO Analytics Suite, Meta Pixel (dawniej Facebook Pixel).

  LOGI SERWERA

  1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się moja strona internetowa.
  2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
  3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
  4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

  USŁUGA NEWSLETTER

  1. Świadomie dobieram dostawców usług, z których korzystam, tak aby zapewnić Ci najwyższy poziom ochrony Twoich danych.
  2. Dostawcą usługi newsletter jest MailerLite Limited z siedzibą w Irlandii (Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593).
  3. Twoje dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera. Szczegółowe informacje znajdziesz w polityce prywatności dostawcy usługi https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy i oświadczeniu dotyczącym bezpieczeństwa https://www.mailerlite.com/legal/security-statement
  4. Twoje dane, tj. imię oraz Twój e-mail, podane w formularzu zapisu do newslettera, będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.
  5. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.
  6. Gwarantuję Ci, że Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
  7. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją “Wypisuję się z newslettera”, który jest umieszczony w wysyłanych przeze mnie wiadomościach.
  8. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji tej usługi będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to uzasadniony mój, jako administratora danych, interes.
  9. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter.
  10. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  11. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
  12. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

  USŁUGA PIWIK PRO ANALYTICS SUITE

  1. Ta strona internetowa korzysta z Piwik PRO Analytics Suite. Jest to narzędzie do analizowania witryn internetowych, działań marketingowych i zarządzania zgodami dotyczącymi prywatności.
  2. Szczegóły dotyczące tej usługi są dostępne po kliknięciu linku: https://piwik.pro/
  3. Piwik PRO wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu, np. komputerze, telefonie czy tablecie i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej. Listę wszystkich plików cookie używanych przez Piwik PRO znajdziesz po kliknięciu w link: https://help.piwik.pro/support/privacy/cookies-created-by-piwik-pro/
  4. Gromadzone informacje mogą obejmować adres IP odwiedzającego, system operacyjny, identyfikator przeglądarki, aktywność przeglądania i inne informacje. Zakres danych gromadzonych przez Piwik PRO znajdziesz pod tym linkiem: https://help.piwik.pro/support/privacy/what-data-does-piwik-pro-collect/
  5. Na podstawie tych informacji obliczane są wskaźniki, takie jak współczynnik odrzuceń, odsłony, sesje i tym podobne, aby zrozumieć, w jaki sposób używana jest ta strona internetowa. Możemy również tworzyć profile odwiedzających na podstawie historii przeglądania, aby analizować zachowanie odwiedzających, wyświetlać spersonalizowane treści i prowadzić kampanie reklamowe online. Dzięki uzyskanym statystykom można np. dopasować moją ofertę lub ulepszyć stronę zgodnie z preferencjami użytkowników.
  6. Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki i zaznaczenie swoich preferencji odnośnie prywatności w formularzu w postaci wyskakującego okienka/ paska po wejściu na stronę. Istnieje jednak ryzyko, że może to doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
  7. Piwik PRO gromadzi dane w UE, na platformie Microsoft Azure w Niemczech, a dane są przechowywane przez 14 miesięcy – w przypadku bezpłatnego planu Core, z którego obecnie korzystam.
  8. Piwik PRO nie przesyła danych o Tobie żadnym innym podwykonawcom ani podmiotom trzecim i nie wykorzystuje ich do własnych celów. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności Piwik PRO klikając w link: https://piwik.pro/privacy-policy/?pk_vid=1668014291f774531668092217f77453#product

  MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

  1. Strona internetowa, z której korzystasz, zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram, Pinterest.
  2. Poprzez wtyczkę możesz bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz stronę ze swojego adresu IP.
  3. Informuję Cię, że jeżeli odwiedzasz moją stronę, będąc jednocześnie zalogowany na swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Twoim adresie IP.
  4. Pragnę podkreślić, że nie dysponuję informacjami od platform społecznościowych o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych proponuję kontakt bezpośrednio z serwisami i zapoznanie się z ich politykami prywatności, które zostały podlinkowane w tym dokumencie.
  5. Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Twoich wizyt na mojej stronie, to rekomenduję wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych.

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH MÓJ FANPAGE NA FACEBOOKU

  I INSTAGRAMIE (@BEZBEZPL)

  1. Dane osobowe osób odwiedzających mój fanpage będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 roku („RODO”).
  2. Dane te uzyskałam od Meta Platforms Ireland Ltd., (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia) oraz z Twojego publicznego profilu na platformie internetowej Facebook lub Instagram.
  3. Przetwarzam dane osobowe osób, które: 
  • Dokonały subskrypcji fanpage,a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;

  • Dołączyły do grupy tematycznej dostępnej na platformie Facebook zarządzanej przez Administratora poprzez kliknięcie „Dołącz do grupy”;


  • Skorzystały z opcji wysłania wiadomości lub chatu celem skontaktowania się z Administratorem;


  • Zareagowały na post, relację, rolkę lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’ach.

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • w celu zarządzania fanpage’m na portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz informowania za ich pomocą o swojej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, kampanii, akcji, które organizuję oraz swojej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności ze mną związanej, a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook i Instagram (komentarze, chat, wiadomości) co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
  • w celach statystycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’ów, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie moimi usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  1. Będę przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:
  • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnym/ prywatnym profilu na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram,
  • inne dane opublikowane przez Użytkowników na profilu Facebook lub Instagram, w tym wizerunek (zdjęcie profilowe – jeśli zostało osadzone),
  • inne dane opublikowane przez Użytkowników podczas rozmowy prowadzonej poprzez aplikację Messenger lub chat,
  • anonimowe dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających fanpage gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod Użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia Użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
  1. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
  • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu;
  • dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;
  • dane osobowe gromadzone przez Facebook, tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
  • dane osobowe gromadzone przez Instagram, tj. historia wpisów, historia aktywności w relacjach, wiadomościach i chacie, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Instagrama;
  • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook;
  1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.
  2. Podmioty, o których mowa powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, a przetwarzanie danych osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa.
  3. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu.
  4. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  5. Informuję Cię, że nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, a która wywołałaby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób by na nie istotnie wpływała.
  6. Mając na uwadze międzynarodowy charakter przepływu danych w ramach platformy Facebook i Instagram, Meta Platforms Ireland Ltd. może przekazywać dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook i Instagram w polityce prywatności. Nie martw się jednak, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem. Meta oświadczył, że wdrożył standardowe klauzule umowne między podmiotami przetwarzającymi, co zgodnie z oświadczeniem Meta oznacza, że Twoje dane są bezpieczne. Więcej na ten temat przeczytasz klikając tutaj.

  PIKSEL META (dawniej PIKSEL FACEBOOKA)

  1. Piksel Meta to umieszczony na stronie fragment kodu, który działa jak narzędzie analityczne. Umożliwia kierowanie reklam na Facebooku i/lub na Instagramie do osób, które odwiedziły naszą stronę lub konkretne produkty. Pozwala mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie.
  2. Dostawcą usługi jest Meta Platforms Ireland Ltd., (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia).
  3. Chcę, żebyś był świadomy, że informacje zbierane od Ciebie poprzez korzystanie z Piksela firmy Meta są anonimowe. Niemniej mogą być łączone z innymi informacjami o Tobie, zebranymi przez Meta w ramach platformy społecznościowej, jaką jest Facebook lub Instagram.
  4. Na swojej stronie korzystam z tego narzędzia. Jest to umotywowane moim, jako administratora, prawnie uzasadnionym interesem w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
  5. Zgromadzone w ten sposób informacje mogą być przekazywane do serwerów firmy Meta znajdujących się poza Unią Europejską, w tym w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Meta zapewnia jednak, że stosuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego. Więcej informacji znajdziesz pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/policy/
  6. Więcej o tym narzędziu przeczytasz na stronie dostawcy: https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel

  UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW WIDEO

  1. Umieszczam na swojej stronie internetowej materiały audiowizualne pochodzące z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC. Możesz zapoznać się z polityką prywatności tego serwisu pod linkiem umieszczonym w tym dokumencie.
  2. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych pochodzących z wyżej wskazanego serwisu.
  3. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj materiału video.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Treści umieszczone na niniejszej stronie oraz w obsługiwanych serwisach społecznościowych są przejawem mojej własnej twórczości intelektualnej. W związku z tym stanowią one przedmiot moich praw autorskich.
  2. Nie wyrażam zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez mojej wyraźnej, uprzedniej zgody.
  3. Jesteś zobowiązana/ zobowiązany do korzystania z mojej strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  Kasia/ BezBez

  Dziękuję, że zapoznałeś się z tym dokumentem!
  Staram się jak najlepiej dbać o Twoją prywatność. Jeśli masz jakieś pytania, napisz do mnie, klikając w ikonkę poniżej.

  COPYRIGHT © 2023 BEZBEZ STUDIO Katarzyna Wojnowska, Wszelkie prawa zastrzeżone