fbpx

Polityka prywatności danych na Facebooku i Instagramie

Polityka prywatności danych na Facebooku i Instagramie

Profile Bloga i Sklepu BezBez - @bezbezpl
Strona główna Polityka prywatności danych na Facebooku i Instagramie


Wersja dokumentu: 04


Data pierwszej publikacji: 27.09.2021 r.


Data aktualizacji: 13.02.2024 r.

 • Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktuję bardzo odpowiedzialnie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzam w związku z moją działalnością na platformie META, czyli Facebooku i Instagramie.

 • Dokument, który czytasz jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 • Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze będę informować Cię o zmianach i podawać wersję dokumentu.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem przeze mnie profilu na Facebooku i Instagramie jest BEZBEZ STUDIO Katarzyna Wojnowska, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Legionowie, przy ulicy Strużańskiej 2E/71, NIP 5361730768, REGON 523658000.

Skontaktuj się ze mną!

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się ze mną pod adresem kontakt@bezbez.pl

Kogo dotyczy ta polityka?

Ta polityka ma zastosowanie do Ciebie, jeżeli wchodzisz ze mną w interakcje na Facebooku lub/ i Instagramie (np. poprzez czat), lubisz lub obserwujesz mój profil na Facebooku i/ lub Instagramie albo zostawiasz reakcje lub komentarze pod moimi postami, relacjami lub komentarzami.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (numer wyroku: C-210/16) Facebook (należący do Meta Platforms Ireland Limited, siedziba: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia) jest współadministratorem danych osobowych. Oznacza to, że Facebook i Instagram, które należą do Meta Platforms, współdecydują z administratorem o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych.

Zaznaczam jednak, że nie mam wpływu na to, jak Facebook/ Instagram przetwarza Twoje dane. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat zapoznaj się z Polityką prywatności i Informacjami na temat korzystania ze stron na Facebooku oraz z Polityką prywatności na Instagramie. Możesz też sprawdzić jak kontrolować prywatność w innych produktach Meta klikając w link: https://www.facebook.com/privacy/center/.

Udostępniając Ci te informacje wypełniam obowiązki, które nakłada na mnie RODO w przypadku współadministrowania danymi z innym podmiotem. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Bloga i Sklepu BezBez.

JAKIE DANE PRZETWARZAM, W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE

✓ CEL PRZETWARZANIA

◕ ZAKRES DANYCH

§ PODSTAWA PRAWNA

Odpowiedź na Twoją wiadomość/ komentarz/ reakcję

 • Imię i nazwisko;
 • Dane zawarte w profilu, które dostępne są publicznie (np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, mieście zamieszkania);
 • Ewentualne dane osobowe, które znajdą się w treści wiadomości.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (pozwala nam na realizację uzasadnionego interesu, administratora danych,  czyli zapewnienia komunikacji)

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (pozwala nam na przetwarzanie danych na podstawie zgody w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość)

Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji)

Zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora danych z obowiązków wynikających z prawa)

Zarządzanie stroną lub Grupą na Facebooku/ Instagramie

 • Imię i nazwisko;
 • Dane zawarte w profilu, które dostępne są publicznie (np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, mieście zamieszkania);
 • Ewentualne dane osobowe, które znajdą się w treści Twoich komentarzy na stronie;
 • Twoje reakcje na posty.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na możliwości prezentowania i rozwoju swoich usług w social mediach)

Analizy i statystyki

Anonimowe dane statystyczne gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod, pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a przez użytkownika;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora dotyczący analizy funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’ów)

Zawieranie umów

 • Imię i nazwisko;
 • Dane zawarte w profilu, które dostępne są publicznie (np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, mieście zamieszkania);
 • Ewentualne dane osobowe, które znajdą się w treści Twoich wiadomości lub komentarzy na stronie;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy z osobą zainteresowaną moimi usługami)

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Wszystkie wyżej wymienione dane;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich)

Kontakt z Tobą za pośrednictwem narzędzia ManyChat

 • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres e-mail);
 • Publicznie dostępne informacje w profilach w mediach społecznościowych;
 • Powiązane strony i konta;
 • Dane teleinformatyczne (adresy IP, lokalizacja geograficzna, dane dotyczące użytkowania, dane plików cookies, dane przeglądarki);
 • Dane z historii i treści czatu;
 • Informacje o użytkowaniu chatbota;
 • Inne dane elektroniczne oraz osobowe, których zakres jest ustalany i kontrolowany przez Administratora zgodnie z dostępnymi funkcjami w ramach usługi ManyChat.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO w odniesieniu do przesłanych treści informacyjnych i edukacyjnych (interesem administratora jest marketing bezpośredni),

lub

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Użytkownika, w odniesieniu do wysyłanych informacji handlowych, marketingu bezpośredniego, który dotyczy produktów i usług Administratora oraz korzystania z opcji subskrypcji w ramach narzędzia ManyChat. Informacje te wysyłam po uprzednim otrzymaniu od Ciebie zgody o odpowiedniej treści,

lub

art. 6 ust. 1 lit. b RODO w odniesieniu do przesłanych treści informacyjnych w zależności od treści wysłanej wiadomości w ramach korzystania z narzędzia ManyChat.

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie napisz na adres kontakt@bezbez.pl

 1. Prawo dostępu do informacji.
 2. Prawo dostępu do danych osobowych.
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych.
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
 7. Prawo do przenoszenia danych.
 8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem Bloga BezBez i Sklepu BezBez oraz moich profili w mediach społecznościowych. Zapewniam, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam, i zawsze kieruję się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

Z uwagi na korzystanie z usług Meta Platforms Ireland Ltd (Facebooka i Instagrama) czy ManyChat Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook i Instagram w polityce prywatności. Informuję Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. Meta Platforms wdrożyło standardowe klauzule umowne między podmiotami przetwarzającymi, co zgodnie z oświadczeniem Meta oznacza, że Twoje dane są bezpieczne. Więcej na ten temat przeczytasz klikając tutaj.

USŁUGA MANYCHAT

Używam ManyChat, czyli narzędzia usprawniającego komunikację z Tobą, przy moich działaniach marketingowych. ManyChat pozwala na wysyłanie zautomatyzowanych wiadomości do Ciebie o określonej przeze mnie treści.

Korzystanie z ManyChat umożliwia mi wysyłanie różnego typu wiadomości do Ciebie. Oto ich podział:

Treści informacyjne i edukacyjne

 • Abym mogła przesłać Ci wiadomość o charakterze edukacyjnym lub informacyjnym, wystarczy, że użyjesz w komentarzu do mojej treści opublikowanej w ramach mojego kanału w mediach społecznościowych, w tym w ramach platformy Instagram, „słowa kluczowego” („keyword”).
 • Wtedy mogę przez 24h wysyłać do Ciebie wiadomości o takim charakterze. Po tym czasie okno konwersacyjne nie będzie już aktualne i nie będę pisać do Ciebie zautomatyzowanych wiadomości.
 • Jeśli nie chcesz otrzymywać ode mnie wiadomości, wystarczy, że nie użyjesz „słowa kluczowego”. Po otrzymaniu ode mnie wiadomości w każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw, wycofać udzieloną zgodę, w zależności od podstawy przetwarzania danych.

Informacje handlowe i marketing bezpośredni

 • Abym mogła przesyłać Ci wiadomości zawierające informację handlową czy marketing bezpośredni za pośrednictwem ManyChat, potrzebuję Twojej zgody.
 • Możesz takiej zgody udzielić przy pierwszej wiadomości wysyłanej do Ciebie po użyciu przez Ciebie „słowa kluczowego” („keyword”), która jest wysłana przeze mnie do Ciebie przy użyciu narzędzia ManyChat.
 • Użycie słowa kluczowego powoduje uruchomienie narzędzia ManyChat. Jeśli nie chcesz otrzymywać ode mnie wiadomości o tym charakterze, nie udzielaj mi zgody i nie wpisuj „słowa kluczowego”, które jest wskazane pod każdą moją treścią, w której wykorzystuję automatyzację.
 • Wiadomość zawierającą informację handlową mogę do Ciebie wysłać tylko przez 24h od momentu wpisania przez Ciebie „słowa kluczowego” („keyword”) i udzielenia zgody. W każdej chwili możesz zrezygnować z udzielonej zgody.

Informacje handlowe, marketing bezpośredni oraz subskrypcja

 • Abym mogła przesyłać Ci informacje handlowe, wiadomości zawierające marketing bezpośredni dotyczący moich produktów czy usług, potrzebuję Twojej zgody. To samo dotyczy wykorzystania opcji subskrypcji w ramach narzędzia ManyChat.
 • Przy subskrypcji mogę do Ciebie wysyłać wiadomości dłużej niż przez 24h.
 • Jeśli nie chcesz otrzymywać ode mnie wiadomości, wystarczy, że nie użyjesz „słowa kluczowego” oraz nie wyrazisz zgody na wysyłanie wiadomości.
 • W każdej z wymienionych wyżej sytuacji możesz w każdej chwili zrezygnować z udzielonej zgody.

Korzystam z ManyChat dla realizacji działań, ponieważ jest to oficjalny Partner Biznesowy Meta Inc, czyli podmiot zaufany i zweryfikowany przez Meta Inc. ManyChat deklaruje, że przestrzega wytycznych dotyczących bezpieczeństwa Meta, w tym wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych Meta i Polityki prywatności Meta. W ramach wymagań Meta Business Partner ManyChat jest poddawany okresowym audytom zgodności z wytycznymi Meta.

Więcej o przetwarzaniu danych przez ManyChat i zastosowanych środkach bezpieczeństwa dowiesz się, klikając w poniższe linki:

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Twoje dane nie są przeze mnie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

JAK DŁUGO PRZETWARZAM TWOJE DANE?

Twoje dane przetwarzam do czasu osiągnięcia celu przetwarzania, do czasu utraty przydatności lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora), a maksymalnie 3 lata lub 6 lat w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z obroną roszczeń.

Dane gromadzone przez Meta Platfroms w ramach korzystania z Facebooka i Instagrama podlegają retencji na zasadach określonych w regulaminach danej platformy.

Dziękuję, że zapoznałeś się z tym dokumentem. Staram się jak najlepiej przekazywać Ci informacje odnośnie prywatności na moich stronach i profilach w social mediach. Jeśli coś jest dla Ciebie niejasne – pytaj śmiało! 

COPYRIGHT © 2023 BEZBEZ STUDIO Katarzyna Wojnowska, Wszelkie prawa zastrzeżone