fbpx

Polityka prywatności danych na Facebooku i Instagramie

Strona główna Polityka prywatności danych na Facebooku i Instagramie
autor Kasia | BezBez

Polityka prywatności danych na Facebooku i Instagramie

Profile bloga i sklepu BezBez - @bezbezpl


Wersja dokumentu: 02


Data pierwszej publikacji: 27.09.2021 r.


Data aktualizacji: 01.01.2023 r.

 • Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktuję bardzo odpowiedzialnie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzam w związku z moją działalnością na Facebooku i Instagramie.

 • Dokument, który czytasz jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 • Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze będę informować Cię o zmianach i podawać wersję dokumentu.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem przeze mnie profilu na Facebooku i Instagramie jest BEZBEZ STUDIO Katarzyna Wojnowska, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Legionowie, przy ulicy Gen. Bolesława Roi 14/43, NIP 5361730768, REGON 523658000.

Skontaktuj się ze mną!

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się ze mną pod adresem kontakt@bezbez.pl

Kogo dotyczy ta polityka?

Ta polityka ma zastosowanie do Ciebie, jeżeli wchodzisz ze mną w interakcje na Facebooku lub/ i Instagramie (np. poprzez czat), lubisz lub obserwujesz mój profil na Facebooku i/ lub Instagramie albo zostawiasz reakcje lub komentarze pod moimi postami, relacjami lub komentarzami.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (numer wyroku: C-210/16) Facebook (należący do Meta Platforms Ireland Limited, siedziba: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia) jest współadministratorem danych osobowych. Oznacza to, że Facebook i Instagram, które należą do Meta Platforms, współdecydują z administratorem o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych.

Zaznaczam jednak, że nie mam wpływu na to, jak Facebook/ Instagram przetwarza Twoje dane. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat zapoznaj się z Polityką prywatności i Informacjami na temat korzystania ze stron na Facebooku oraz z Polityką prywatności na Instagramie. Możesz też sprawdzić jak kontrolować prywatność w innych produktach Meta klikając w link: https://www.facebook.com/privacy/center/. Udostępniając Ci te informacje wypełniam obowiązki, które nakłada na mnie RODO w przypadku współadministrowania danymi z innym podmiotem.

JAKIE DANE PRZETWARZAM, W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE

✓ CEL PRZETWARZANIA

◕ ZAKRES DANYCH

§ PODSTAWA PRAWNA

Odpowiedź na Twoją wiadomość/ komentarz/ reakcję

 • Imię i nazwisko;
 • Dane zawarte w profilu, które dostępne są publicznie (np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, mieście zamieszkania);
 • Ewentualne dane osobowe, które znajdą się w treści wiadomości.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (pozwala nam na realizację uzasadnionego interesu, administratora danych,  czyli zapewnienia komunikacji)

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (pozwala nam na przetwarzanie danych na podstawie zgody w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość)

Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji)

Zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora danych z obowiązków wynikających z prawa)

Zarządzanie stroną lub Grupą na Facebooku/ Instagramie

 • Imię i nazwisko;
 • Dane zawarte w profilu, które dostępne są publicznie (np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, mieście zamieszkania);
 • Ewentualne dane osobowe, które znajdą się w treści Twoich komentarzy na stronie;
 • Twoje reakcje na posty.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na możliwości prezentowania i rozwoju swoich usług w social mediach)

Analizy i statystyki

Anonimowe dane statystyczne gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod, pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a przez użytkownika;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora dotyczący analizy funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’ów)

Zawieranie umów

 • Imię i nazwisko;
 • Dane zawarte w profilu, które dostępne są publicznie (np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, mieście zamieszkania);
 • Ewentualne dane osobowe, które znajdą się w treści Twoich wiadomości lub komentarzy na stronie;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy z osobą zainteresowaną moimi usługami)

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Wszystkie wyżej wymienione dane;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich)

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie napisz na adres kontakt@bezbez.pl

 1. Prawo dostępu do informacji.
 2. Prawo dostępu do danych osobowych.
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych.
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
 7. Prawo do przenoszenia danych.
 8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem Bloga BezBez i Sklepu BezBez oraz moich profili w mediach społecznościowych. Zapewniam, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam, i zawsze kieruję się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

Z uwagi na korzystanie z usług Meta Platforms Ireland Ltd (Facebooka i Instagrama) Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook i Instagram w polityce prywatności. Informuję Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. Meta Platforms wdrożyło standardowe klauzule umowne między podmiotami przetwarzającymi, co zgodnie z oświadczeniem Meta oznacza, że Twoje dane są bezpieczne. Więcej na ten temat przeczytasz klikając tutaj.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Twoje dane nie są przeze mnie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

JAK DŁUGO PRZETWARZAM TWOJE DANE?

Twoje dane przetwarzam do czasu osiągnięcia celu przetwarzania, do czasu utraty przydatności lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora), a maksymalnie 3 lata lub 6 lat w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z obroną roszczeń.

Dane gromadzone przez Meta Platfroms w ramach korzystania z Facebooka i Instagrama podlegają retencji na zasadach określonych w regulaminach danej platformy.

Dziękuję, że zapoznałeś się z tym dokumentem. Staram się jak najlepiej przekazywać Ci informacje odnośnie prywatności na moich stronach i profilach w social mediach. Jeśli coś jest dla Ciebie niejasne – pytaj śmiało! 

COPYRIGHT © 2023 BEZBEZ STUDIO Katarzyna Wojnowska, Wszelkie prawa zastrzeżone