fbpx

Polityka prywatności i plików cookies

Bloga i Sklepu BezBez
Strona główna POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wersja dokumentu: 05

Data pierwszej publikacji: 29.05.2018 r.

Data aktualizacji: 13.02.2024 r.

 • Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktuję bardzo odpowiedzialnie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzam w związku ze swoją działalnością.
 • Dokument, który czytasz jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze będę informować Cię o zmianach i podawać wersję dokumentu. Współpracuję z podmiotami, które zapewniają wysoki stopień ochrony danych osobowych, które przetwarzam.

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ!

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się ze mną pod adresem kontakt@bezbez.pl oraz numerem telefonu 507194283.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością internetową Bloga i Sklepu BezBez jest BEZBEZ STUDIO Katarzyna Wojnowska, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Legionowie, przy ulicy Strużańskiej 2E/71, NIP 5361730768, REGON 523658000.

CO ZAWIERA TA POLITYKA?

Znajdziesz tu informacje m.in. o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, celach, w jakich przetwarzam Twoje dane oraz podstawy prawne, które mi to umożliwiają, o narzędziach jakie wykorzystuję w ramach strony, a także o odbiorcach Twoich danych i przysługujących Ci prawach.

JAKIE DANE PRZETWARZAM, W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE?

Przetwarzam Twoje dane osobowe, np. jeżeli się ze mną kontaktujesz, zostawiasz komentarz pod wybranym wpisem lub zapisujesz się do newslettera, ale także jeżeli jesteś moim klientem oraz dokonujesz zakupu moich produktów.


Dane osobowe, które od Ciebie otrzymuję, przetwarzam w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

✓ CEL PRZETWARZANIA

◕ ZAKRES DANYCH

§ PODSTAWA PRAWNA

Kontakt z Tobą

 • adres e-mail;
 • imię i nazwisko;
 • dane zawarte w treści wiadomości;
 • numer telefonu;
 • inne dane przekazane przez Ciebie w treści korespondencji;

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych na podstawie zgody w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na realizację mojego uzasadnionego interesu, jaki stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między administratorem strony i użytkownikiem

Złożenie i realizacja zamówienia na produkty/usługi (w tym zarządzanie kontem i rejestracja użytkownika)

• imię i nazwisko;
• adres e-mail;
• adres zamieszkania;
• numer telefonu;

Dodatkowo:
• NIP;
• dane o prowadzonej działalności gospodarczej;

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia.

Wystawienie faktury i spełnienie obowiązków prawnopodatkowych

 • dane dotyczące działalności gospodarczej;
 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • NIP;

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

Rozpatrzenie reklamacji oraz rozpatrzenie odstąpienia od umowy

 • adres e-mail;
 • imię i nazwisko;
 • numer rachunku bankowego;
 • adres zamieszkania;
 • numer telefonu.
 • dane zawarte w treści reklamacji;

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, po drugie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

Cel marketingowy (newsletter)

 • Adres e-mail,
 • Imię;

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli Twoja zgoda na otrzymywanie ode mnie informacji handlowych, treści o charakterze marketingowym oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim cel marketingowy własnych usług i produktów).

Kontakt z Tobą za pośrednictwem narzędzia ManyChat

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres e-mail),
 • publicznie dostępne informacje w profilach w social mediach,
 • powiązane strony i konta,
 • dane teleinformatyczne (adresy IP, lokalizacja geograficzna, dane dotyczące użytkowania, dane plików cookies, dane przeglądarki),
 • dane z historii i treści czatu,
 • informacje o użytkowaniu chatbota,
 • inne dane elektroniczne oraz osobowe, których zakres jest ustalany i kontrolowany przez Administratora zgodnie z dostępnymi funkcjami w ramach usługi ManyChat.

W celu udostępnienia Ci treści informacyjnej lub edukacyjnej bez przekazywania Ci informacji handlowych Administrator przetwarza Twoje dane w celu realizacji marketingu bezpośredniego, kierowanego do Ciebie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu jako administratora.

 

W celu przedstawienia Ci informacji handlowej o produktach lub usługach Administrator przetwarza Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twojej zgody udzielonej przed wysłaniem tych informacji za pośrednictwem ManyChat.

 

W celu subskrypcji Administratora, czyli otrzymywania treści informacyjnych i edukacyjnych, jak również informacji handlowych o usługach i produktach Administratora, Administrator przetwarza Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twojej zgody na subskrypcję udzielonej przed wysłaniem tych informacji za pośrednictwem ManyChat.

 

W celu wykonania zobowiązania w przypadku niektórych treści, administrator przetwarza Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w odniesieniu do przesłanych treści informacyjnych w zależności od treści wysłanej wiadomości w ramach korzystania z narzędzia ManyChat.

Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów

 • Wszystkie dane wymienione w tabeli, dotyczącej przetwarzania przeze mnie danych;

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony, wykonaniem umowy, przetwarzaniem danych na uzasadnionej podstawie prawnej).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

 • Wszystkie wyżej wymienione dane;

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich, czy klientów).

Zarządzanie stroną, korzystanie z narzędzi usprawniających stronę i analizujących dane związane z korzystaniem ze strony

 • IP;
 • zachowanie na stronie;
 • płeć, wiek;
 • lokalizację;
 • system operacyjny;
 • identyfikator przeglądarki;

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest działanie zmierzające do optymalizacji strony, w tym treści prezentowanych na stronie do potrzeb użytkowników, doskonalenie oferty administratora).

Wykorzystanie cookies na stronie

 • IP;
 • zachowanie na stronie;
 • płeć i wiek;
 • lokalizacja;
 • system operacyjny;
 • identyfikator przeglądarki;

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe za Twoja zgodą. Zgody udzielasz podczas pierwszej wizyty na stronie.

Zarządzanie profilami Administratora w social mediach

 • imię i nazwisko;
 • wizerunek;
 • miejsce zamieszkania;
 • wiek i płeć;
 • inne dane; umieszczone przez Ciebie na Twoim profilu;

Dane jakie związane są z korzystaniem z danej platformy społecznościowej, umieszczone na Twoim profilu.

Podstawą przetwarzania jest uprawnienie administratora realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora do zarządzania profilem na danej platformie oraz Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jaką wyrażasz np. poprzez dołączenie do grupy stworzonej przez administratora na danej platformie.

Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji)

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • dane wskazane na fakturach;
 • inne przekazane mi dane;

Zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli odbywa się ono na podstawie przepisów prawa, które nakazują przetwarzanie danych osobowych.

Umieszczanie komentarzy/ opinii na stronie

 • imię;
 • adres e-mail;

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda, którą wyrażasz dodając komentarz na stronie lub przesyłając wiadomość z opinią i zgodą na jej publikację.

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Pamiętaj, proszę, że nie każde z poniższych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdym wypadku. Nie jest to przejaw złej woli, a natura przepisów prawa. Informuję, że przysługują Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do informacji – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona polityka prywatności, którą właśnie czytasz.
 2. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli ja, jako administrator Twoich danych, otrzymam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych, mamy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się ode mnie, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przeze mnie upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.
 7. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
 8. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Prawo do wycofania zgody – oznacza, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody masz prawo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zasadność przetwarzania Twoich danych osobowych do momentu wycofania zgody.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem stron bezbez.pl  i sklep.bezbez.pl oraz moich profili w mediach społecznościowych. Zapewniam, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam, i zawsze kieruję się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

 

Poniżej znajdziesz listę wszystkich podmiotów, z których usług korzystam. Zostały one podzielone na dwie grupy – pierwsza grupa to podmioty, które dane przetwarzają na terenie Unii Europejskiej, a druga – przetwarza dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. w USA).

W przypadku przekazywania danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej, podmioty, które dokonują takiego przetwarzania zachowują odpowiedni, zgodny ze standardami UE, stopień ochrony danych m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:

Mad Ventures Patryk Kozioł (Hashmagnet)

ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 538 175 39 91, REGON 142506494
Serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, przechowywania danych osobowych na serwerze oraz korzystania z poczty elektronicznej, oferuje wsparcie techniczne i administracyjne w zakresie prowadzenia strony internetowej, sklepu online, obsługi serwera i poczty e-mail.

Autopay S.A.

z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym: 2 205 500 PLN (w całości wpłacony), NIP: 585-13-51-185, wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych: IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych: RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych: RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych: 11050

Platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;

Fakturownia Sp. z o. o.

 z siedzibą w Warszawie
ul. Juliana Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa
Polska

Firma dostarczająca system do fakturowania w celu wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę i produkt w sklepie;

Doradztwo Podatkowe Biuro Rachunkowe Monika Jeleniewicz

ul. Targowa 37, 05-120 Legionowo NIP 5361264042, REGON 367254785

Biuro rachunkowe, które prowadzi ewidencję, księgi rachunkowe i dokonuje rozliczeń księgowych firmy;

MailerLite Limited

Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

Dostawca systemu mailingowego używanego w celu wysyłania korespondencji e-mail (newsletter) do osób, które uprzednio zapisały się na listę e-mail;

Piwik PRO SA

ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, KRS 0000615871, NIP 9542682325, Regon 241234369

Platforma dostarczająca narzędzia analityczne, marketingowe i do zarządzania zgodami dotyczącymi prywatności;

Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:

Youtube by Google LLC

D/B/A YouTube 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066. USA

Serwis umożliwiający osadzanie materiałów audiowizualnych na moich stronach lub w produktach;

Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia

Dostawca usługi Piksel Meta (narzędzie marketingowe i analityczne) oraz funkcjonalności związanych z prowadzeniem profili z mediach społecznościowych Facebook i Instagram.

MANYCHAT INC.

535 Mission St, San Francisco, CA 94105, USA

Narzędzie służące do sprawnej komunikacji ze społecznością oraz do realizowania celów marketingowych umożliwiające wysyłanie zautomatyzowanych wiadomości na platformie META w ramach serwisu społecznościowego Instagram.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji, ale podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie zawarcia umowy lub korzystania z moich usług.


 • Jeżeli składasz zamówienie na produkt — podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane z zawartą umową.
 • Jeżeli kontaktujesz się ze mną w jakiejkolwiek sprawie związanej ze stroną, moimi produktami lub usługami, które świadczę, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.
 • Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Twoje dane nie są przeze mnie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

Narzędzia zaimplementowane w ramach strony mogą profilować zachowania użytkowników w celu usprawnienia strony i dopasowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika, przy czym analizowane w tym przypadku są dane przede wszystkim o charakterze anonimowym (lokalizacja, wiek, zainteresowania).

Korzystam z plików cookies oraz narzędzi analitycznych jak każda strona internetowa. W dalszej części Polityki prywatności wskazuję, jak działają pliki cookies i jak te działania wpływają na Ciebie.

JAK DŁUGO PRZETWARZAM TWOJE DANE?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzam Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być przez Ciebie zgłoszone tuż przed upływem terminu przedawnienia.

Twoje dane przetwarzam przez okres:

3 lub 6 lat + 1 rok

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie;

do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;

do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową;

do czasu wycofania zgody lub utraty przydatności

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody;

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałbyś/ chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać e-maila bezpośrednio na adres administratora.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mam prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

SOCIAL MEDIA

Jestem administratorem profilu na danej platformie, a Twoje dane (imię, nazwisko, pseudonim, inne dane wskazane przez Ciebie na Twoim profilu) przetwarzam głównie w celu zarządzania profilem, tworzenia społeczności i interakcji z obserwatorami.

 

Dostawca danej platformy społecznościowej określa zasady panujące na platformie oraz zasady przetwarzania danych we własnych celach, więc zachęcam Cię do zapoznania się z regulaminem i polityką każdej z platform. Nie przetwarzam danych gromadzonych przez platformy społecznościowe we własnych celach.

 

Wtyczki prowadzące do mediów społecznościowych pozwalają Ci na bezpośrednie połączenie z moim profilem po kliknięciu w ikonę danej platformy. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z mojej strony, w szczególności wtedy, gdy jesteś zalogowany jako jej użytkownik.

 

Jeśli nie chcesz, by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Twojej działalności zalecam wylogowanie z Twoich profili oraz korzystanie z przeglądarki w trybie incognito.

 

W ramach mojego bloga i strony sklepu znajdziesz wtyczki przekierowujące Cię do profili na wskazanych poniżej platformach. Wskazuję także polityki prywatności platform, tak byś mógł zapoznać się z nimi zgodnie z moimi zaleceniami:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE @BEZBEZPL NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE

Poniżej przedstawiam wersję skróconą Polityki prywatności danych na Facebooku i Instagramie w postaci klauzuli informacyjnej. Pełną wersję z rozwinięciem wszystkich informacji z klauzuli znajdziesz klikając w link: https://bezbez.pl/polityka-prywatnosci-danych-na-facebooku-i-instagramie/ 

Kogo dotyczy ta klauzula?

Ta klauzula ma zastosowanie do Ciebie, jeżeli wchodzisz ze mną w interakcje na Facebooku lub/ i Instagramie (np. poprzez czat), lubisz lub obserwujesz mój profil na Facebooku i/ lub Instagramie albo zostawiasz reakcje lub komentarze pod moimi postami, relacjami lub komentarzami.

Jakie dane i w jakim celu przetwarzam?

Twoje dane udostępnione na profilu na Facebooku lub/ i Instagramie (imię, nazwisko, pseudonim, adres zamieszkania lub inne dane wskazane przez Ciebie na koncie) przetwarzam głównie w celu zarządzania profilem i analizowania jego statystyk, zapewnienia komunikacji, odpowiadania na wiadomości czy prezentowania swoich usług.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (numer wyroku: C-210/16) Facebook (obecnie: Meta Platforms Ireland Limited, siedziba: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia) jest współadministratorem danych osobowych. Oznacza to, że Facebook i Instagram, które należą do Meta Platforms, współdecydują z administratorem o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych.

Zaznaczam jednak, że nie mam wpływu na to, jak Facebook/ Instagram przetwarza Twoje dane. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat zapoznaj się z Polityką prywatności i Informacjami na temat korzystania ze stron na Facebooku oraz z Polityką prywatności na Instagramie. Możesz też sprawdzić jak kontrolować prywatność w innych produktach Meta klikając w link: https://www.facebook.com/privacy/center/.

Udostępniając Ci te informacje wypełniam obowiązki, które nakłada na mnie RODO w przypadku współadministrowania danymi z innym podmiotem.

LINKI DO INNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH

Na prowadzonych przeze mnie stronach i profilach w serwisach społecznościowych mogą pojawiać się linki kierujące do innych serwisów internetowych. Nie odpowiadam za treści na nich przedstawione oraz nie dysponuje informacjami na temat gromadzonych przez nie danych i o sposobie ich przetwarzania. Rekomenduję zapoznanie się z polityką prywatności i regulaminem każdego z odwiedzanych serwisów.


Na blogu i moich profilach w mediach społecznościowych stale są obecne linki do następujących serwisów:

 • BuyCoffee – klikając w baner z napisem „Postaw mi kawę” zostajesz przekierowany do serwisu pośredniczącego w udzielaniu wsparcia twórcom internetowym. Zapoznaj się z jego polityką prywatności: https://buycoffee.to/privacy-policy oraz regulaminem: https://buycoffee.to/rules
 • Linktree – jeśli klikniesz link znajdujący się w moim profilu na Instagramie, zostaniesz przekierowany do serwisu, którego używam do dzielenia się z Tobą przydatnymi linkami do mojego bloga i sklepu. Zapoznaj się z polityką prywatności serwisu: https://linktr.ee/s/privacy/ i informacją na temat używanych plików cookies: https://linktr.ee/s/about/cookie-notice/

NEWSLETTER

Niżej wskazane informacje to pigułka dotycząca wysyłania newslettera. Więcej informacji znajdziesz w moim Regulaminie Newslettera.

 • Twoje dane podane w formularzu zapisu na newsletter (imię, nazwisko, adres e-mail) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera i na podstawie Twojej zgody. Pamiętaj by potwierdzić subskrypcję mojego newslettera po otrzymaniu pierwszej wiadomości.
 • Korzystam z dostawcy systemu mailingowego do wysyłki newslettera, który zapewnia ochronę Twoich danych, tj. spółce MailerLite Limited z siedzibą w Irlandii. Polityka prywatności dostawcy dostępna jest pod linkiem: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy. Możesz również zapoznać się z oświadczeniem dostawcy dotyczącym bezpieczeństwa: https://www.mailerlite.com/legal/security-statement. System dostawcy odnotowuje Twoją aktywność związaną z subskrypcją mojego newslettera.
 • Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.
 • Będziesz otrzymywać mój newsletter do czasu zakończenia subskrypcji przez Ciebie lub zakończenia wysyłania newslettera przeze mnie. W przypadku braku aktywności subskrybenta przez 1 rok mogę zaprzestać wysyłania newslettera, a w takim przypadku usunę Cię z listy subskrybentów.
 • Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Wypisuję się z newslettera, który jest umieszczony w wysyłanych przeze mnie wiadomościach. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to mój uzasadniony jako administratora danych, interes.
 • Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter oraz osobom trzecim wspierającym nas w zakresie wysyłki newslettera, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy.
 • Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzam Twoje dane, posiadasz prawo do: dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 • Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa.
 • Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

KOMENTARZE I OPINIE NA STRONIE

Umożliwiam użytkownikom pozostawianie komentarzy pod postami na blogu i przesyłanie opinii poprzez formularz kontaktowy lub wiadomość e-mail. Dodanie komentarza lub przesłanie opinii jest w pełni dobrowolne.


W celu zostawienia komentarza na blogu wypełnij formularz pod danym postem wskazując swoje imię i adres e-mail. Zamieszczając komentarz na stronie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych z tym związanych.


W celu przesłania opinii możesz skorzystać z formularza kontaktowego umieszczonego na blogu i stronie sklepu.  Jeśli chcesz, aby Twoja opinia została opublikowana, możesz wyrazić na to zgodę w tej samej wiadomości. Wybrane opinie mogą być publikowane na stronie lub moich profilach w social mediach zgodnie z  Polityką weryfikacji opinii.


Obecnie nie korzystam na swoich stronach z zewnętrznego dostawcy systemu obsługującego komentarze czy opinie. Jedynym zewnętrznym podmiotem, który ma dostęp do Twoich danych jest administrator i dostawca hostingu, serwera i opieki technicznej strony.


Proszę byś przestrzegał zasad wzajemnego szacunku i pamiętał, że ponosisz odpowiedzialność za zamieszczone w ramach komentarza i opinii treści. Zastrzegam sobie prawo moderowania komentarzy oraz opinii, w szczególności usuwanie tych o charakterze obraźliwym, wulgarnym, reklamowym czy naruszające prawa innych podmiotów.

COOKIES I NARZĘDZIA WDROŻONE NA STRONIE

Czym są pliki cookies (tzw. ciasteczka)?

Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies własne”), które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, ulepszenia swojej oferty, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies zewnętrzne”). Niektóre cookies (tzw. sesyjne) są usuwane po wyjściu ze strony i zamknięciu przeglądarki, inne (tzw. trwałe) są przechowywane na Twoim urządzeniu, np. aby odnotować Twoją ponowną obecność na mojej stronie.

Pliki cookies można też podzielić ze względu na pełnione funkcje:

 • Niezbędne  – konieczne do prawidłowego działania strony;
 • Funkcjonalne – niezbędne do zapewnienia niektórych funkcji na stronie, np. społecznościowych, zapamiętywania wyborów lub innych usług dostarczanych na stronie przez podmioty zewnętrzne;
 • Analityczne – potrzebne do mierzenia liczby odsłon, użytkowników, sposobu zachowania się na stronie w celu zrozumienia i najlepszego dostosowania jej działania;
 • Reklamowe – niezbędne do działań marketingowych prowadzonych na stronie, polegających np. na dostosowywaniu odpowiednich reklam do odwiedzających;
 • Wydajnościowe – analizują wskaźniki dotyczące wydajności witryny w celu zapewniania najlepszych wrażeń podczas korzystania;

Jak zmienić ustawienia plików cookies?

Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystasz. Może się to jednak wiązać z brakiem pełnej funkcjonalności strony i dostępu do niektórych usług. Jeśli Twoja przeglądarka ma funkcje incognito, to możesz z niej skorzystać, aby informacje o odwiedzanych serwisach nie pojawiały się w historii przeglądania.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja (w postaci paska lub wyskakującego okienka) na temat stosowania plików cookies na mojej stronie. Klikając przycisk „Akceptuję” wyrażasz zgodę na wykorzystanie wszystkich rodzajów cookies. Klikając w przycisk „Ustaw zgody” i zaznaczając odpowiednie opcje możesz dopasować ustawienia do swoich preferencji, np. zgodzić się tylko na użycie niezbędnych plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki lub ustawienia zgód na dane typy cookies jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Inne technologie śledzące używane na tej stronie

Moje strony wykorzystują następujące technologie śledzące:

 • wtyczki społecznościowe przekierowujące do profili w serwisach: Facebook, Instagram, Pinterest i YouTube, o których więcej wspomniałam powyżej,
 • narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Piwik PRO Analytics Suite, Piksel Meta, o których przeczytasz niżej.

PIKSEL META

Dostawcą usługi jest Meta Platforms Ireland Ltd.

Piksel Meta to narzędzie analityczne w formie fragmentu kodu wdrożonego na stronie, który pozwala na kierowanie działań marketingowych/ reklam na Facebooku i/lub na Instagramie do osób, które odwiedziły moją stronę lub są zainteresowane moimi działaniami.


Piksel Meta pomaga mi określić skuteczność reklam, dotrzeć do określonej grupy odbiorców i pokazuje ich reakcje na moje działania. Na blogu i stronie sklepu korzystam z tego narzędzia. Jest to umotywowane moim, jako administratora, prawnie uzasadnionym interesem w postaci marketingu własnych produktów lub usług.


Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie) przy czym dostawca może łączyć je z danymi, jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania przez Ciebie z jego platformy.


Zgromadzone w ten sposób informacje mogą być przekazywane do serwerów firmy Meta znajdujących się poza Unią Europejską, w tym w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Meta zapewnia jednak, że stosuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego. Więcej informacji znajdziesz pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/policy/


Więcej o tym narzędziu przeczytasz na stronie dostawcy: https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel 

Piwik PRO Analytics Suite

Na blogu i stronie sklepu korzystam z Piwik PRO Analytics Suite.

Jest to narzędzie do analizowania witryn internetowych, działań marketingowych i zarządzania zgodami dotyczącymi prywatności.

 

Piwik PRO wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu, np. komputerze, telefonie czy tablecie i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej. Listę wszystkich plików cookie używanych przez Piwik PRO znajdziesz po kliknięciu w link: https://help.piwik.pro/support/privacy/cookies-created-by-piwik-pro/

 

Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki i zaznaczenie odpowiednich zgód  w formularzu w postaci wyskakującego okienka/ paska po wejściu na stronę. Istnieje jednak ryzyko, że może to doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

 

Gromadzone informacje mogą obejmować adres IP odwiedzającego, płeć, wiek, lokalizację, system operacyjny, identyfikator przeglądarki, aktywność przeglądania i inne informacje. Zakres danych gromadzonych przez Piwik PRO znajdziesz pod tym linkiem: https://help.piwik.pro/support/privacy/what-data-does-piwik-pro-collect/

 

Na podstawie tych informacji obliczane są wskaźniki, takie jak współczynnik odrzuceń, odsłony, sesje i tym podobne, aby zrozumieć, w jaki sposób używana jest moja strona internetowa. Można również tworzyć profile odwiedzających na podstawie historii przeglądania, aby analizować zachowanie odwiedzających, wyświetlać spersonalizowane treści i prowadzić kampanie reklamowe online. Dzięki uzyskanym statystykom mogę np. dopasować moją ofertę lub ulepszyć stronę zgodnie z preferencjami użytkowników.

 

Piwik PRO gromadzi dane w UE, na platformie Microsoft Azure w Niemczech, a dane są przechowywane przez 14 miesięcy – w przypadku bezpłatnego planu Core, z którego obecnie korzystam.

 

Piwik PRO nie przesyła danych o Tobie żadnym innym podwykonawcom ani podmiotom trzecim i nie wykorzystuje ich do własnych celów. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności Piwik PRO klikając  w link: https://piwik.pro/privacy-policy/?pk_vid=1668014291f774531668092217f77453#product

 

Szczegóły dotyczące tego narzędzia są dostępne po kliknięciu w link: https://piwik.pro/

MANYCHAT

Używam ManyChat, czyli narzędzia usprawniającego komunikację z Tobą w mediach społecznościowych (np. Instagram) przy moich działaniach marketingowych. ManyChat pozwala na wysyłanie wiadomości do Ciebie o określonej przeze mnie treści.

 

Mogę korzystać z narzędzia ManyChat na kilka sposobów:

Wysyłanie Ci treści bez informacji handlowych czy marketingu bezpośredniego

 • Abym mogła przesłać Ci wiadomość o charakterze edukacyjnym lub informacyjnym, wystarczy, że użyjesz w komentarzu do mojej treści opublikowanej w ramach mojego kanału w mediach społecznościowych, w tym w ramach platformy Instagram, „słowa kluczowego” („keyword”).
 • Wtedy mogę przez 24h wysyłać do Ciebie wiadomości o takim charakterze. Po tym czasie okno konwersacyjne nie będzie już aktualne i nie będę pisać do Ciebie zautomatyzowanych wiadomości.
 • Jeśli nie chcesz otrzymywać ode mnie wiadomości, wystarczy, że nie użyjesz „słowa kluczowego”. Po otrzymaniu ode mnie wiadomości w każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw, wycofać udzieloną zgodę, w zależności od podstawy przetwarzania danych.

Wysyłanie Ci informacji handlowych i marketing bezpośredni

 • Abym mogła przesyłać Ci wiadomości zawierające informację handlową czy marketing bezpośredni za pośrednictwem ManyChat, potrzebuję Twojej zgody.
 • Możesz takiej zgody udzielić przy pierwszej wiadomości wysyłanej do Ciebie po użyciu przez Ciebie „słowa kluczowego” („keyword”), która jest wysłana przeze mnie do Ciebie przy użyciu narzędzia ManyChaT.
 • Użycie słowa kluczowego powoduje uruchomienie narzędzia ManyChat. Jeśli nie chcesz otrzymywać ode mnie wiadomości o tym charakterze, nie udzielaj mi zgody i nie wpisuj „słowa kluczowego”, które jest wskazane pod każdą moją treścią, w której wykorzystuję automatyzację.
 • Wiadomość zawierającą informację handlową mogę do Ciebie wysłać tylko przez 24h od momentu wpisania przez Ciebie „słowa kluczowego” („keyword”) i udzielenia zgody. W każdej chwili możesz zrezygnować z udzielonej zgody.

Wysyłanie Ci treści zawierających informacje handlowe, marketing bezpośredni oraz umożliwienie Ci subskrypcji w ramach narzędzia ManyChat

 • Abym mogła przesyłać Ci informacje handlowe, wiadomości zawierające marketing bezpośredni dotyczący moich produktów czy usług, potrzebuję Twojej zgody. To samo dotyczy wykorzystania opcji subskrypcji w ramach narzędzia ManyChat.
 • Przy subskrypcji mogę do Ciebie wysyłać wiadomości dłużej niż przez 24h.
 • Jeśli nie chcesz otrzymywać ode mnie wiadomości, wystarczy, że nie użyjesz „słowa kluczowego” oraz nie wyrazisz zgody na wysyłanie wiadomości
 • W każdej z wymienionych wyżej sytuacji możesz w każdej chwili zrezygnować z udzielonej zgody.

Prowadzę działania marketingowe i służące do kontaktu z Tobą poprzez narzędzie ManyChat, ponieważ jest to oficjalny Partner Biznesowy Meta Inc, czyli podmiot zaufany i zweryfikowany przez Meta Inc. Zgodnie z deklaracjami ManyChat przestrzega wytycznych bezpieczeństwa Meta, w tym wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych Meta i Polityki prywatności Meta. W ramach wymagań Meta Business Partner ManyChat jest poddawany okresowym audytom zgodności z wytycznymi Meta.

 

ManyChat, jako narzędzie marketingowe czy do komunikacji z moją społecznością, pełni dwie role przy przetwarzaniu danych:

 

 • może pełnić rolę administratora danych, zwykle w stosunku do moich danych
  oraz
 • jest podmiotem przetwarzającym dane, procesorem, zwykle w stosunku do Twoich danych

Dane jakie może przetwarzać ManyChat jako procesor to Twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres e-mail), publicznie dostępne informacje w Twoich profilach w mediach społecznościowych, Twoje powiązane strony i konta, dane teleinformatyczne (adresy IP, lokalizacja geograficzna, dane dotyczące użytkowania, dane plików cookies, dane przeglądarki) i inne.

 

Oprócz tego, jeśli komunikuję się z Tobą za pośrednictwem ManyChat lub wprowadzam dane do tej usługi to są przetwarzane również Twoje dane identyfikacyjne, publicznie dostępne informacje o profilu w mediach społecznościowych (zdjęcie, imię, data urodzenia, płeć, lokalizacja geograficzna), historia i treść czatu, informacje o użytkowaniu chatbota i inne dane elektroniczne przesłane, przechowywane, wysłane lub otrzymane przez Ciebie oraz inne dane osobowe, których zakres jest ustalany i kontrolowany przeze mnie i zgodnie z dostępnymi funkcjami w ramach usługi ManyChat, o czym poinformuję Cię przed przetwarzaniem tych danych, jeśli będzie to miało miejsce.

 

Źródłem pozyskiwania powyżej wskazanych danych jest proces rejestracji w usłudze ManyChat i korzystanie z tej usługi zarówno przeze mnie, jak również przez Ciebie, w szczególności komunikacja z Tobą oraz integracja aplikacji (np. Facebook, Instagram, Telegram, Zapier) oraz innych aplikacji określonych na stronie   http://www.apps.manychat.com/ .

 

Integralną częścią mojej umowy z ManyChat (Terms of Use: https://manychat.com/legal/tos) jest aneks dotyczący przetwarzania danych, który określa zasady przetwarzania danych przez ManyChat. Więcej możesz przeczytać tutaj:  https://manychat.com/legal/dpa .

 

ManyChat jako procesor przetwarza dane do czasu rozwiązania ze mną umowy, a jako administrator również do czasu rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych i upływu wymaganego przepisami prawa okresu ich przechowywania m.in. do czasu przedawnienia roszczeń.

 

W związku z korzystaniem z ManyChat dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.

 

Zgodnie z deklaracją ManyChat stosuje też odpowiednie środki bezpieczeństwa do przetwarzania danych. Szczegółowe informacje o stosowanych środkach bezpieczeństwa przez ManyChat znajdziesz pod linkiem: https://manychat.com/legal/dpa .

 

ManyChat korzysta także z podprocesorów, oznacza to, że Twoje dane mogą zostać przekazane tym podmiotom w ramach korzystania z usługi ManyChat.

 

ManyChat współpracuje z następującymi podmiotami:

a) podwykonawcami przetwarzania w celu świadczenia Usługi ManyChat

Amazon Web Services, Inc.

Dostawca usług w chmurze w zakresie hostingu i przechowywania danych;
LOKALIZACJA: USA

Freshworks, Inc.

Oprogramowanie oparte na chmurze, które wspiera interakcje z klientami, np. za pośrednictwem czatu lub poczty elektronicznej;
LOKALIZACJA: USA

Hotjar Limited

Rejestrowanie oprogramowania w chmurze;
LOKALIZACJA: Malta, UE

Rollbar, Inc.

Oprogramowanie do rejestrowania błędów w chmurze;
LOKALIZACJA: USA

Sentry LLC

Oprogramowanie do rejestrowania błędów w chmurze;
LOKALIZACJA: USA

Snowflake, Inc.

Dostawca rozwiązań chmurowych;
LOKALIZACJA: USA

Twillio, Inc.

Dostawca usług SMS, MMS i e-mail w chmurze;
LOKALIZACJA: USA

OpenAI, LLC

Dostawca usług w chmurze obsługujący wyłącznie funkcje obsługujące sztuczną inteligencję;
LOKALIZACJA: USA

b) dostawcami usług w imieniu ManyChat (usługodawcy działają albo jako podmioty przetwarzające w imieniu ManyChat, albo jako odrębni administratorzy):

Google LLC

Usługi poczty e-mail i oprogramowanie do przechowywania plików;
LOKALIZACJA: USA

Impact Tech, Inc.

Marketing partnerów stowarzyszonych;
LOKALIZACJA: USA

InMoment, Inc. (Wootric)

Marketing (NPS)
LOKALIZACJA: USA

Interkom, Inc.

Platforma CRM oparta na chmurze;
LOKALIZACJA: USA

PartnerStack, Inc.

Marketing partnerów stowarzyszonych;
LOKALIZACJA: USA

Stripe, Inc.

Bramka rozliczeniowa i płatnicza;
LOKALIZACJA: USA

The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp

Doraźna komunikacja e-mailowa z Klientem;
LOKALIZACJA: USA

Zoom Video Communications, Inc.

System wideokonferencji;
LOKALIZACJA: USA

Usercentrics GmbH

Usługa zarządzania zgodami;
LOKALIZACJA: Niemcy, UE

c) partnerami ManyChat:

Manychat, Inc.

Usługi i wsparcie;
LOKALIZACJA: USA

OctoHub LLC

Usługi i wsparcie;
LOKALIZACJA: Armenia

ManyChat, SL

Usługi i wsparcie;
LOKALIZACJA: Hiszpania, UE

Te podmioty mogą się zmieniać, dlatego możesz regularnie zaglądać tutaj oraz na https://manychat.com/legal/service-providers .

Ja także zapisałam się na powiadomienia ManyChat, dostępne pod linkiem www.manychat.com/legal/subscribe-subprocessor-updates , dzięki czemu Manychat wyśle mi powiadomienie o zaangażowaniu nowego Podwykonawcy przetwarzania co najmniej dziesięć dni kalendarzowych przed uzyskaniem przez nowy podmiot dostępu do danych.

 

Więcej o przetwarzaniu danych przez ManyChat i zastosowanych środkach bezpieczeństwa dowiesz się, klikając w poniższe linki:

 

Mogę korzystać z pomocy osób trzecich, które wspierają mnie techniczne, przy obsłudze ManyChat. Korzystam z podmiotów, dla których ochrona Twoich danych jest ważna i zawieram z nimi odpowiednie umowy powierzenia.

TREŚCI OSADZANE Z ZEWNĘTRZNYCH SERWISÓW

Na stronie mogę zamieszczać treści z zewnętrznych serwisów (takich jak YouTube), np.  nagrania audiowizualne czy dźwiękowe. Przy odtwarzaniu materiałów automatycznie generowane są pliki cookies, a serwisy mogą odnotowywać informację o odtworzeniu treści przez Ciebie. Jeśli posiadasz konto w danym serwisie, zalecam wylogowanie się z niego przed odtworzeniem treści w ramach mojej strony, jeśli nie chcesz, by serwis o tym wiedział.

LOGI SERWERA

Korzystanie z naszej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona.


Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.


Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.


Zawartość logów serwera nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

PRAWA AUTORSKIE

 • Materiały umieszone na tej stronie internetowej oraz moich profilach w serwisach społecznościowych stanowią własną intelektualną twórczość administratora i podlegają ochronie prawnej.
 • Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać napisz do mnie wiadomość, a ja udzielę Ci wyczerpującej odpowiedzi.
 • Pamiętaj też proszę, że udostępniane treści mają charakter edukacyjny i nie stanowią oraz nie zastępują indywidualnej porady eksperckiej.

Na koniec przypominam, że treść tej Polityki może ulec zmianie, np. kiedy zmienię dostawcę usług lub zakres funkcjonalności na stronie. Dla Twojej wygody data aktualizacji polityki jest podana na początku Polityki.

Dziękuję, że zapoznałeś się z tym dokumentem. Staram się jak najlepiej przekazywać Ci informacje odnośnie prywatności na moich stronach i profilach w social mediach. Jeśli coś jest dla Ciebie niejasne – pytaj śmiało! 

COPYRIGHT © 2023 BEZBEZ STUDIO Katarzyna Wojnowska, Wszelkie prawa zastrzeżone